• Phiên bản Mu Online đầy đủ tính năng nhất hiện nay
  • Giữ đúng nguyên bản Webzen không Custom
  • Không Top phú hộ, không đua Top tặng đồ
  • Không thưởng nạp, không Vip, không danh hiệu
  • Sự kiện diễn ra liên tục vô cùng hấp dẫn và độc đáo
  • Một sân chơi đúng nghĩa tồn tại lâu dài và bền vững
  • Mở sự kiện